NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

22 June 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” นำโดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสวยงาม ณ วัดโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี