img-vdo
NPS จัดกิจกรรม“เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 5/2567
NPS สนับสนุนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ท่าตูม
NPS ฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำปราจีนบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ 1,000,000 ตัว
NPS สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่
NPS สนับสนุนเสื้อกีฬาแก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะขนุน
NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียน โรงเรียนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา
NPS จัดกิจกรรม “Back to School” สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร
NPS จัดกิจกรรม " ตัดผมฟรีเพื่อน้อง " แก่นักเรียนโรงเรียน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
NPS ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.เขาหินซ้อน
NPS จิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์ “โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
NPS สนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2567 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนให้ชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ.ศรีมหาโพธิ