img-vdo
NPS สนับสนุน “งานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2567”
NPS สนับสนับสนุนเถ้าชีวมวลแก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน
NPS จัดกิจกรรมส่งความสุขมื้อกลางวัน โรงเรียนบ้านชำขวาง ต.เขาหินซ้อน
NPS สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
NPS ดูแลผู้สูงอายุรอบโรงไฟฟ้า ผ่านโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน”
NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” ณ โรงเรียนบ้านท่าตูม
NPS สนับสนุนการศึกษาเยาวชน โรงเรียนห้วยน้ำใส ต. คู้ยายหมี
NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชนผ่านโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี"
NPS สนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2567 วัดป่าทรงธรรม ต.ท่าตูม
NPS สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจ อ. ศรีมหาโพธิ ช่วงเทศกาลปีใหม่