NPS ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

23 August 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์จัดหาเงินสมทบทุนในการจ้างครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ปรังปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต