NPS จัดกิจกรรม "ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 14"

06 September 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - เอ็นพีเอส ร่วมกับ ดั๊บเบิ้ล เอ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีมหาโพธิ (กศน.ศรีมหาโพธิ) จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ภายใต้กิจกรรม "NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 14" ณ โรงเรียนวัดบุยายใบ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ป.1-6 เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมรักการอ่าน พร้อมทั้งนำ ไอศกรีม อาหารว่างขนมและนม และของรางวัลต่าง ๆ ไปมอบให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ