NPS ส่งความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

24 January 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งความสุขแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 14 โรงเรียน , 5 หน่วยงาน ในพื้นที่ อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 5 โรงเรียน ,2 หน่วยงาน ในพื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ฯลฯ และสนับสนุนของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน