NPS ส่งความห่วงใย มอบถุงปันยิ้มให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

03 February 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)- NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.ในพื้นที่ โดยมอบถุงปันยิ้ม บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พื้นที่หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน