NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 5/2566

25 May 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม ร่วมกับผู้นำชุมชนและอสม.ในพื้นที่ โดยมอบถุงปันยิ้ม บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในครัวเรือน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พื้นที่หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน