NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

15 November 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย รถเข็น ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เครื่องวัดความดันโลหิตและปริมาณออกซิเจน ชุดฝึก CPR และอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ