NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า

15 May 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นำไปใช้เป็น ส่วนผสมในวัสดุปลูกสำหรับการเพาะชำกล้าไม้ในสวนรุกขชาติ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดโลกร้อน