NPS จิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์ “โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

20 May 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วม “โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านคลองรั้ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นการพัฒนา ศาสนสถานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน