NPS สนับสนุนโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี"

08 July 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในโครงการคัดกรองสุขภาพ "ประชาชนแปดริ้วสุขภาพดี" ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุน อาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่มาตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง