NPS ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สนับสนุนถังพลาสติกจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน
NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
NPS ส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS ร่วมสืบสานประเพณีไทย สนับสนุนการจัดงานลอยกระทง
NPS สนับสนุน “โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย)”
NPS สืบสานประเพณีพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
NPS สนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน
NPS ส่งความห่วงใย มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS มอบถุงปันยิ้มให้ชุมชน ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน”
NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม
NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2565
NPS จัดกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ครั้งที่ 1/2565”