ข้อมูลโรงฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS)

โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ “NPS” มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 13 โรง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 830.70 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,661.80 ตันต่อชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

13

โรง

กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม

830.70

เมกะวัตต์

กำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม

2,661.80

ตันต่อชั่วโมง

1. PP2

โรงไฟฟ้า PP2 จัดเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวลทั้งหมด ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบ

ที่ตั้ง:

จ. ฉะเชิงเทรา

ดำเนินงานโดย:

NPP

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 10.40 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 50.00 ตัน/ชม.

2. PP3

โรงไฟฟ้า PP3 จัดเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10.40 เมกะวัตต์ และใช้พลังงานชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ฉะเชิงเทรา

ดำเนินงานโดย:

NPP3

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 10.40 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 50.00 ตัน/ชม.

3. PP4

โรงไฟฟ้า PP4 จัดเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่วนที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้พลังงานชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ฉะเชิงเทรา

ดำเนินงานโดย:

NPP3

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 37.15 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 180.00 ตัน/ชม.

4. PP5

โรงไฟฟ้า PP5 จัดเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้พลังงานชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับ เปลือกไม้ และแกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

NPP5A

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 37.15 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 180.00 ตัน/ชม.

5. PP5A

โรงไฟฟ้า PP5A จัดเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ และใช้พลังงานชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับและเปลือกไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

NPP5A

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 98.00 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 300.00 ตัน/ชม.

6. PP6

โรงไฟฟ้า PP6 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 37.15 เมกะวัตต์ และใช้น้ำยางไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

NPP5A

ประเภทเชื้อเพลิง:

น้ำยางไม้

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 37.15 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 180.00 ตัน/ชม.

7. PP7

รงไฟฟ้า PP7 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 164 เมกะวัตต์ และใช้ถ่านหินและพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

บริษัทฯ

ประเภทเชื้อเพลิง:

ถ่านหินและชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 164.00 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 482.40 ตัน/ชม.

8. PP8

โรงไฟฟ้า PP8 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 164 เมกะวัตต์ และใช้ถ่านหินและพลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

บริษัทฯ

ประเภทเชื้อเพลิง:

ถ่านหินและชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 164.00 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 482.40 ตัน/ชม.

9. PP9

โรงไฟฟ้า PP9 จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 135 เมกะวัตต์ ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นเชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล ได้แก่ ชิ้นไม้สับและเปลือกไม้

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

FG

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 135.00 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 384.00 ตัน/ชม.

10. PP11

โรงไฟฟ้า PP11 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 32.90 เมกะวัตต์ และใช้น้ำยางไม้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

NPP5A

ประเภทเชื้อเพลิง:

น้ำยางไม้

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 32.90 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 198.00 ตัน/ชม.

11. BEA

โรงไฟฟ้า Biomass Energies d' Alizay (BEA) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 34.65 เมกะวัตต์

ที่ตั้ง:

ประเทศฝรั่งเศส

ดำเนินงานโดย:

BEA

ประเภทเชื้อเพลิง:

ชีวมวลอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 34.65 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: 175.00 ตัน/ชม.

Turbine 9.9 MW

โรงไฟฟ้า Turbine 9.9 MW จัดเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไอน้ำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและพลังงานชีวมวล อาทิ เศษวัสดุทางการเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

ที่ตั้ง:

จ. ปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย:

บริษัทฯ

ประเภทเชื้อเพลิง:

ใช้ไอน้ำจากโรงไฟฟ้าอื่น

กำลังการผลิต:

 • ไฟฟ้า: 9.90 เมกะวัตต์
 • ไอน้ำ: - ตัน/ชม.
NPP2 ได้หยุดดำเนินงานกิจการโรงไฟฟ้า PP2 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวระหว่าง NPP2 กับ กฟผ. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ NPP2 ได้ดำเนินการยื่นหนังสือต่อ สกพ. เพื่อขอต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สกพ. ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการขยายระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. ให้แก่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชีวมวลตามข้อเสนอของชมรมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าชีวมวลที่ได้ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย ทั้งนี้ NPP2 ยังคงบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการเดินเครื่องจักรผลิตอีกครั้ง หากได้รับหนังสือตอบรับการขอต่ออายุสัญญาดังกล่าวจากหน่วยงานภาครัฐอีกทั้ง NPP2 อยู่ระหว่างจัดหาลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มเติม เพื่อเป็นทางเลือกในกลับมาดำเนินงานอีกทางหนึ่ง