- บาท - (-%)
img-vdo
NPS จิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์ “โครงการสร้างความสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน”
NPS สนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2567 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
NPS ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนให้ชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ อ.ศรีมหาโพธิ
NPS ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ต.เขาหินซ้อน
NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า
NPS สนับสนุนโต๊ะทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชุมชนร่วมใจพัฒนา
NPS สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจ เพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์
NPS ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2567
NPS จัดกิจกรรม “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 4 /2567
NPS สนับสนุน กิจกรรมปันยิ้ม ปันน้ำใจให้น้อง เนื่องในวันสื่อมวลชนแห่งชาติ
NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน