- บาท - (-%)
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2566
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2566
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2565
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2564
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2563
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2562
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2561
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2560
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2559
แบบฟอร์ม 56-1 One Report ปี 2558