- บาท - (-%)

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

กําไรจากการดําเนินงาน

(ล้านบาท)

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 ONE REPORT)
งบการเงิน
ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปี 2566
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

206 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

Call Center: 1759 ต่อ 9