- บาท - (-%)
NPS รายงานผลประกอบการปี 66 รายได้รวม 19,739 ล้านบาท มุ่งขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำสู่ 150 MW
NPS รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรปีละกว่า 3 พันล้านบาท
NPS เดินหน้าพลังงานสะอาด ขับเคลื่อนสู่ Net Zero เปิดตัวรถบรรทุก EV จากพลังงานแสงอาทิตย์ 200 คันภายในปี 67