- บาท - (-%)

พลเรือเอกสมัย ใจอินทร์

กรรมการธรรมภิบาล