- บาท - (-%)

นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นนำ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส

18 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นนำได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัทดั๊บเบิ้ลเอ อาทิ กระบวนการผลิตกระดาษ แปลงปลูกต้นกระดาษ โรงผลิตไฟฟ้าของ NPS ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ สวนอุตสาหกรรม 304 พร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน โดยมี คุณกฤตย์ดิศร กรเกศกมล CFO บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ให้การต้อนรับ