- บาท - (-%)

NPS ประสบความสำเร็จขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ

13 พฤษภาคม 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลปลื้มได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทหมดในเวลาอันรวดเร็ว ท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินที่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจ NPS จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้

ตามที่บริษัท NPS ประกาศความสำเร็จหลังจากเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 3,500 ล้านบาท จนต้องนำหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมออกจำหน่าย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท และจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมี 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท NPS ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด แม้ว่าสถานการณ์ของตลาดการเงินในปัจจุบันอยู่ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทสามารถจำหน่ายหมดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินได้เป็นอย่างดี สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนตลอดจนถึงนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ ต่อไป”

สำหรับ NPS ถือเป็นผู้ผลิตพลังงานสีเขียวและผู้ให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจร แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและกำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ หรือโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำของบริษัท ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ริเริ่มการลงทุนมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 รวม 2 โครงการๆ ละ 30 MW NPS มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศน์แห่งความยั่งยืน ร่วมกับเกษตรกร ชุมชน ภาครัฐ และลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก