- บาท - (-%)

NPS รายงานผลประกอบการปี 66 รายได้รวม 19,739 ล้านบาท มุ่งขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำสู่ 150 MW

03 เมษายน 2567

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เผยผลประกอบการทั้งปี 2566 มีรายได้รวม 19,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 765 ล้านบาท หรือ 4% จากปี 2565 โดยมี กำไรจากการดำเนินงาน 1,727 ล้านบาท เป็นผลจากการวางแผนและจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุน ลดลง 2,291 ล้านบาท และผลจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำที่เริ่มผลิตในเดือน ตุลาคม 2566 ช่วยลดต้นทุนในไตรมาส 4 รวม 42 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับปัจจัยหนุนทางด้านราคาไฟฟ้าที่ดีขึ้นจากค่า Ft เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,070 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.34 เท่าและมีเงินสดยกมา 850 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถชำระคืนหนี้สินหมุนเวียน รวมถึงหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2567 นี้

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ระยะแรกขนาดกำลังการผลิต 60 MW และจะขยายต่อระยะที่สอง 90 MW ที่จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2567 รวมเป็น 150 MW นั้นจะถือเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน CLMV และเป็นไปตามแผนการลดต้นทุน เพิ่มพลังงานสะอาด นอกจากนี้ NPS ยังมีแผนส่งต่อพลังงานสะอาดและความยั่งยืนไปยังรถบรรทุก EV ของบริษัทอีก 200 คันที่จะเริ่มใช้ในปีนี้ โดยใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ตามความตั้งใจของบริษัทที่ดำเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon neutrality) รวมถึงลดการนำเข้าน้ำมันของประเทศไทยอีกด้วย