- บาท - (-%)

NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด ประจำเดือนกันยายน 2565

06 ตุลาคม 2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ความรู้เรื่อง “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” (Car Free Day) เพื่อปลูกฝังการลดใช้พลังงาน และส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน