- บาท - (-%)

NPS จัดกิจกรรม“พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 1/2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดกิจกรรม“พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด” ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านหลังถ้ำวิทยาคาร หมู่ 3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังสอดแทรกเรื่องความรักสามัคคี ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ทำให้ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน