- บาท - (-%)

NPS สนับสนุนชุดตรวจATK ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

17 มีนาคม 2566

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS เสริมสร้างเกราะป้องกันโรคระบาดแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนชุดตรวจATK ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ โรงเรียนวัดม่วงโพรง โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม และโรงเรียนวัดดอนท่านา อำเภอสนามชัยเขต เป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง